Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
15.12.2016

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 4 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağı'nda, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülke mukimi olan gerçek veya tüzel kişilerin icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerin Türkiye'de vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Ek- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:4)​

Saygılarımızla,

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​