Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
​Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi
25.11.2016

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı'nda; 24/11/2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin güncellenen açıklamalara yer verilmiştir.

Ek- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:11)​

Saygılarımızla,

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​