Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı
24.11.2016

6761 No'lu "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 24 Kasım 2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Kanun'la sigorta priminde üst sınırın artırılması, otomobil vergilendirmesinde yeni ÖTV sistemine geçilmesi, serbest bölgelere yapılan taşıma işlerinde KDV istisnası konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Ek- 6761 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun​​

Konuyla ilgili bültenlerimiz:

2016/81 Otomobil Vergilemesinde Yeni ÖTV Sistemi Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi ​

2016/79 Binek Araçlarında ÖTV ve Sigorta Priminde Üst Sınır Artışı Öngören Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na Sunuldu​

Saygılarımızla,


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​