Sign In
KPMG VERGİ / Yayınlar / Duyurular / DuyuruDetay
2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
11.11.2016

11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Yeniden değerleme oranı aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)​


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​