Sign In

Vergi Cezaları

​​(V.U.K. MADDE:344)


Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341'inci Madde'de yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.

Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359'uncu Madde'de yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

NOT:

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR.
GECİKME FAİZİNDE AY KESİRLERİ DİKKATE ALINMAZ.
GECİKME ZAMMINDA AY KESİRLERİ İÇİN GÜNLÜK ESASA GÖRE HESAPLAMA YAPILIR.

GECİKME FAİZİ;

DAVA KONUSU YAPILMAKSIZIN KESİNLEŞEN VERGİLERDE NORMAL VADE TARİHİNDEN SON TARHİYATIN YAPILDIĞI TAHAKKUK TARİHİNE KADAR.
DAVA KONUSU YAPILIP DA ÖDENMEYEN VERGİLERE NORMAL VADE TARİHİNDEN YARGI ORGANI KARARININ TEBLİĞ TARİHİNE KADAR.
UZLAŞILAN VERGİLERDE İSE, NORMAL VADE TARİHİNDEN UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİHE KADAR HESAPLANIR.