Sign In

Ana Sayfa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KPMG Türkiye olarak, yerel ve uluslararası ölçekte vergi danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Günümüz ekonomisinde, etkin vergi önerileri farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere piyasada rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu nedenle, vergi hizmetlerimiz müşterilerimizin ticari hedefleriyle uyumlu, maliyet tasarrufu sağlayan bir faaliyet yapısı yaratmayı amaçlamaktadır.

Müşterilerimizin mali mevzuata uyumuna yönelik hizmetler verirken onların faaliyetleri konusundaki kapsamlı bilgi ve tecrübemizi kullanarak karşılaştırmalı analizler ve alternatif çözümler sunmaktayız. Yerel ve uluslararası ölçekte sunduğumuz başlıca vergi hizmetlerimiz şunlardır:

  • Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmetleri
  • Katma Değer Vergisi İadesine ilişkin YMM tasdik hizmetleri ile dolaylı vergilere ilişkin diğer tasdik ve danışmanlık hizmetleri
  • Şirket birleşmeleri, satın almaları ve şirketlerin yeniden yapılandırılmaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
  • Transfer Fiyatlandırması hizmetleri
  • Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri
  • Kurumsal uygunluk (paralegal) hizmetleri
  • Uluslararası Vergi Danışmanlığı hizmetleri
  • Yabancı yatırımlar ve vergi teşviklerine ilişkin danışmanlık hizmetleri
  • Muhasebe, bordro yönetimi ve vergi beyannamesi hazırlanması ile ilgili hizmetleri