Sign In
KPMG VERGİ / Hizmetlerimiz / Vergi / Hukuk Hizmetleri

Hukuk Hizmetleri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vergi hizmetlerimizin uzantısı olarak, müşterilerimize kurumsal yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde anahtar teslimi mantığında ve azami önemde yardım sağlamaktayız.

​​Hizmetlerimiz yerel ve uluslararası KPMG ağıyla işbirliği oluşturarak yüksek sinerjiler üretmekte ve müşterilerimizin artan ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamaktadır.

Profesyonel ekiplerimiz, KPMG ağının geniş kaynaklarından, ulusal ve uluslararası düzeyde yararlanarak firmaların yasal yükümlülüklerini karşılamasında yardım etmek için aşağıdaki kapsamda tekli veya entegre çözümleri sunmaktadır:

• Yabancı sermayeli şirketlerin, şubelerin ve irtibat büroların kurulması 

• İrtibat bürolarının izin sürelerinin uzatılması 

• Anonim şirketler, Ltd şirketler ve şubeler için tasfiye işlemlerinin yürütülmesi 

• Şirket ana sözleşme değişikliklerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi (sermaye artırımı, hisse devri, v.b.) 

• Şirket unvanlarının, hissedarların veya yasal adreslerinin değişiminin tescili 

• Yıllık kurumsal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (yıllık olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantı vb. resmi işlemlerin hazırlanması) 

• İmza yetkilerine ilişkin ilgili kararların veya vekaletnamelerin hazırlanması 

• Vergi ve sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili tescil işlemleri veya kayıt silinmesine ilişkin işlemler 

• Yabancı personele ilişkin çalışma ve oturma izinlerinin alınması 

• İlgili iş kanunu hükümlerine uygun olarak iş sözleşmelerine ilişkin hizmetlerin verilmesi

• Proje bazında özel uygulamalar (yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılması vb.)

Hizmetlerimiz verilirken müşterilerimiz her aşamada bilgilendirilmekte ve bu süreç içerisinde danışmanlık hizmeti de verilmek suretiyle müşterilerimizin stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır.