Sign In
KPMG VERGİ / Gizlilik

Gizlilik

​​​​Son Güncellenme Tarihi: 19 Mayıs 2008

KPMG1 kendisine emanet edilmiş bulunan bilginin gizliliği ve mahremiyetini korumaya kendisini adamıştır. Söz konusu bu temel yükümlülüğün bir parçası olarak, KPMG, web siteleri aracılığı ile topladığı kişisel bilgiyi (bazen "Şahsi Kimlik Bilgisi" veya "SKB" olarak değinilmektedir) uygun bir şekilde korumayı ve kullanmayı kendine amaç edinir.

Genel olarak amacımız sadece web sitemizi ziyaret edenler tarafından kendi isteği ile temin edilen kişisel bilgiyi toplamak ve bu şekilde söz konusu kişilere bilgi ve/veya hizmet sunmak veya istihdam imkanları hakkında bilgi vermektir. Elde ettiğimiz SKB'yi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, paylaştığımızı ve koruduğumuzu öğrenmek için lütfen bu Çevirim içi Gizlilik Bildirimini ("Çevirim-içi Gizlilik Bildirimi" veya "Gizlilik Bildirimi") gözden geçiriniz.


SKB'nin Toplanması ve Kullanılması

Sizin vermeyi tercih etmeniz halinde posta kutuları ile temas kurmak veya belli hizmetler için kaydolmak gibi amaçlarla sizin hakkınızda kişisel bilgileri elde etmekteyiz. Bazı durumlarda SKB'yi KPMG'ye daha önceden temin etmiş olabilirsiniz (örneğin, daha önce KPMG için çalıştıysanız). Web sitelerimize kaydolmak ve/veya kişisel bilgi sağlamak sureti ile ayrıca söz konusu bu bilginin işbu Gizlilik Bildirimi uyarınca kullanımını da kabul etmiş oluyorsunuz. Size ait kişisel bilgiler, sizin izniniz olmadan veya sair surette kanunlar veya profesyonel standartlar sebebiyle gerekmedikçe veya tarafınızdan izin verilmedikçe, diğer bir amaçla kullanılmamaktadır. Örneğin, eğer bize KPMG hakkında bilgi talep eden bir e-posta mesajı gönderirseniz temin etmiş olduğunuz e-posta adresi ve diğer bilgileri sizin talebinize yanıt vermekte kullanabiliriz. Eğer KPMG'de çevirim-içi olarak bir işe başvurmak üzere bize özgeçmişinizi gönderirseniz, bize temin etmiş olduğunuz bilgileri KPMG'de mevcut bulunan iş imkanları ile sizin vasıflarınızı eşleştirmek için kullanabiliriz.


KPMG genel olarak sadece siteyi ziyaret eden kişinin talebini yerine getirmek için gereken kişisel bilgileri toplamaktadır. İlave opsiyonel bilginin istenmesi halinde bu durumdan bilginin toplanması noktasında haberdar edilirsiniz.


KPMG "hassas" kişisel bilgiyi sadece ilgili şahısların bu bilgiyi tarafımıza kendilerinin isteyerek temin etmesi veya söz konusu bilginin toplanmasına kanunlar veya profesyonel standartlar altında izin verilmesi veya gerek görülmesi halinde toplar. Hassas bilgi, kişinin ırkı, etnik kökeni, politik inançları, sendika üyeliği, dini ve benzeri inançları, fiziksel ve akli sağlığı, cinsel hayatı veya sabıkası ile ilgili kişisel bilgileri içerir. Lütfen KPMG'ye hassas bilgi temin ederken takdirinizi kullanınız ve KPMG'nin yasal ticari amaçlarla söz konusu bilgiyi kullanmasına ve KPMG veri tabanlarına transfer etmesi ve aynında saklamasına razı gelmiyorsanız hiçbir şart ve ahvalde KPMG'ye hassas bilgi vermeyiniz. Belli bir amaçla KPMG'ye hassas bilgi vermenin gerekli veya uygun olup olmadığına dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen KPMG ile aşağıda belirtilen adresten iletişim kurunuz.


SKB'nin Otomatik Olarak Toplanması

Bazı durumlarda, sizin web sitemizi ziyaret etmeniz veya sizinle yaptığımız e-posta haberleşmesi ile KPMG otomatik olarak belli tipte bilgileri toplar. Otomatikleştirilmiş teknolojiler IP adresleri, "tanım bilgisi-cookie" ve web işaretçilerinin toplanması için web sunucu işaretçilerini kullanımını içerebilir. Bu türde bilginin toplanması bizim, KPMG web sitelerinin performans, kullanım ve etkinliğini daha iyi anlamamızı ve iyileştirmemizi ve aynı zamanda pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmemizi mümkün kılar.

IP adresleri
Bir IP adresi, internete ne zaman erişseniz sizin bilgisayarınıza tahsis edilen bir numaradır. Bu, bilgisayarlar ile sunucuların birbirlerini tanımaları ve birbirleri ile iletişimde bulunmalarına izin verir. Ziyaretçilerden kaynaklandığı izlenimi verdiği belirlenen IP adresleri, BT güvenlik ve sistem hata bulucuları için kaydedilebilir. Bu bilgi ayrıca toplu biçimde web site trendi ve performans analizi için de kullanılabilir.

Tanım bilgileri (Cookies)
Bir "tanım bilgisi (çerez)", tarayıcı dosyanıza bir Web sitesinin koyduğu kısa bir metin parçasıdır ve sitenin sizin kim olduğunuzu hatırlamasına izin verir. Tanım bilgileri program çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüsler yerleştirmek üzere kullanılamaz. KPMG tanım bilgilerini sadece uygulanabilir hukuka uygun olarak kullanır.

Tanım bilgileri kendi başlarına e-posta adresinizi bize söylemez veya sair surette sizi kişisel olarak tanımlamaz. Eğer bir KPMG web sitesini ziyaret ederseniz, tanım bilgilerini ziyaretçilerin sitenin hangi alanlarını tercih ettiklerini belirlemede bize yardımcı olmasını sağlayacak toplu istatistikleri derlemek üzere kullanırız.

Eğer sonradan bir KPMG web sitesine kaydolursanız, bu bilgi sizin çevrim içi deneyiminizi genişletmek ve kişiselleştirmek üzere bir tanım bilgisine bağlanabilir (örneğin geri geldiğinizde sizi karşılayarak veya kayıt bilginize erişim sağlayarak).

Tanım bilgilerini kabul edip etmeme kararını verme seçeneğiniz vardır. Tarayıcınızı, bir tanım bilgisi aldığınızda sizi uyarmaya veya tanım bilgilerini reddetmeye ayarlayabilirsiniz. Ancak eğer tanım bilgilerini kabul etmezseniz, Web sitesi özelliklerimizi tam olarak tecrübe edemeyeceğinizi göz önünde bulundurunuz.

Web işaretçileri
Bir web işaretçisi, bir IP adresi, içeriğin görüntülendiği zaman, tarayıcı tipi ve aynı sunucu tarafından daha önce konan tanım bilgilerinin varlığı gibi belirli bilgileri toplamak üzere kullanılabilen bir web sayfası üzerindeki küçük bir görüntü dosyasıdır. KPMG işaretçileri sadece uygulanabilir hukuka uygun olarak kullanır.

KPMG veya hizmet sağlayıcıları, işaretçileri bize istihdam veya pazarlama hizmetleri veren üçüncü şahıs web sitelerinin etkinliğini izlemek veya toplu ziyaretçi istatistiklerini toplamak ve tanım bilgilerini yönetmek üzere kullanabilir.

İlişkili tanım bilgilerini reddetmek suretiyle bazı web işaretçilerini kullanım dışı kılma seçeneğiniz vardır. Web işaretçisi, IP adresinizden anonim bir ziyareti hala kaydedebilir ancak tanım bilgisi kaydedilmeyecektir.

Bazı haber bültenlerimizde ve diğer iletişimlerimizde, mesajların içine gömülü bağlantılar vasıtasıyla bir alıcının e-posta adresini teyit edebiliriz. Bu bilgiyi kullanıcı ilgisini ölçmek ve gelecekteki kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere toplamaktayız.

SKB paylaşımı ve transferi
Yasal mesleki ve iş ihtiyaçlarımızın gerektirdiği, sizin taleplerinizi yerine getirdiğimiz ve/veya kanun veya mesleki standartların gerektirdiği veya müsaade ettiği durumlar haricinde iştirakimiz olmayan üçüncü şahıslarla şahsi kimlik bilgisini paylaşmayız.

Bazı durumlarda, taleplerinizi ifa etmemize yardımcı olmak üzere namımıza çalışan dışarıdaki şirketler veya hizmet sağlayıcıları veya satıcılarla da KPMG sizin hakkınızdaki SKB'yi paylaşabilir.

Buna ilave olarak KPMG belirli SKB'yi coğrafi sınırların ötesindeki diğer KPMG üye şirketlere veya bizimle veya namımıza çalışan dışarıdaki şirketlere transfer edebilir. KPMG ayrıca SKB'nizi yerleşik bulunduğunuz yerin yargı yetkisi dışındaki bir yetki alanında saklayabilir. KPMG web sitelerinde SKB sağlayarak ziyaretçiler bu transfere ve/veya verilerinin sınır ötesi depolanmasına muvafakat etmektedirler.

KPMG, ayrıca mahkeme kararları veya hükümet düzenlemeleri veya uygulanabilir hukukun gerektirdiği hallerde, devlet veya emniyet teşkilatına cevap vermek maksadıyla SKB'yi satış, devir veya verinin ilgili olduğu site işinin diğer biçimde temliki ile bağlantılı olarak ifşa edebilir. Bu ifşalar, aynı zamanda veri gizliliği veya güvenlik denetimleri için ve/veya şikayet veya güvenlik tehdidini incelemek veya bunlara müdahale etmek için de gerekebilir. KPMG, SKB'yi herhangi bir üçüncü şahsa satmaz. Yine KPMG sizin sağladığınız SKB'yi hiçbir üçüncü şahsa doğrudan pazarlama kullanımı için transfer etmeyecektir.

Çocuklar
KPMG, çocukların kişisel gizliliğini, özellikle de çevrim içi bir ortamda korumanın önemini anlamaktadır. Sitelerimiz özellikle 13 yaşın altındaki çocuklar için veya onlara yönelik olarak tasarlanmamıştır. Profesyonel hizmetler sağlamak üzere girilen bir taahhüt dışında politikamız kesinlikle 13 yaş altındakilerin bilgisini bilerek toplamayı veya muhafaza etmeyi içermez.

Seçenekler
Sitelerimizin kullanımı ile ilgili olarak birçok seçeneğe sahipsiniz. Genel olarak web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde herhangi bir SKB sunmanız gerekmemektedir fakat hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında ilave bilgiler almanız için KPMG sizin belirli SKB'yi sağlamanızı gerekli görebilir. Belli Web siteleri ayrıca SKB'nın belirli kullanımları için sizin izninizi isteyebilir ve bu şekildeki kullanımlara onayınızı verebilir veya bunları geri çevirebilirsiniz. Eğer e-haber bülteni gibi belli hizmetler veya iletişimleri onaylı olarak talep ederseniz, her bir iletişime dahil edilen talimatları takip ederek aboneliğinizi iptal etme imkanınız olacaktır. Eğer bir hizmet veya iletişim aboneliğinizi iptal etmeye karar verirseniz, talebinizi işleme koymadan önce ilave bilgiye ihtiyaç duymamız söz konusu olabilmesine rağmen bilgilerinizi derhal kaldırmaya çalışacağız.

Yukarıda tanımlandığı şekilde eğer sitelerimizi gezerken tanım bilgilerinin sizi izlemesini önlemek istiyorsanız, tarayıcınızı bütün tanım bilgilerini reddetmeye veya size ne zaman bir tanım bilgisinin gönderildiğini belirtmeye ayarlayabilirsiniz. Ancak tanım bilgilerini reddetmeyi seçerseniz, sitelerimizin bazı bölümlerinin düzgün çalışmayabileceğini dikkate alınız.

Erişim
Eğer KPMG'ye kişisel bilgiler vermiş bulunuyorsanız, çoğu durumda herhangi bir yanlışı düzeltmek üzere söz konusu verilere makul erişim hakkınız vardır. Ayrıca privacy@kpmg.com ile irtibata geçerek hakkınızdaki bilgilerin güncellenmesi veya bunların kaldırılması talebinde bulunabilirsiniz ve bu durumda uygulanabilir hukuk ve mesleki standartlarla tutarlı olduğu sürece talebinizi yerine getirmek için her türlü makul ve tatbiki mümkün çabayı göstereceğiz.

Veri güvenliği ve bütünlüğü

Kişisel bilgileri yetkisiz kayıp, amaç dışı kullanım, değiştirme veya tahribattan korumak üzere KPMG makul güvenlik politikaları ve prosedürlerini yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. Ancak KPMG'nin tüm çabalarına rağmen bütün tehditlere karşı güvenlik kesin olarak garanti edilemez. Elimizden geldiğince kişisel bilgilere erişimi, bilmesi gereken kişilere sağlayacak şekilde sınırlı tutacağız. Veriye erişimi olan bireylerin söz konusu bilgilerin gizliliğini devam ettirme zorunlulukları vardır. Bizler ayrıca kişisel bilgileri sadece bir bireyin talebini yerine getirmek için gerekli olduğu süre boyunca veya söz konusu kişi bilginin silinmesini isteyene kadar saklamak üzere makul çabayı göstermekteyiz.

Diğer sitelere bağlantılar

Lütfen KPMG web sitelerinin, bu gizlilik beyanına tabi olmayıp kısmen de olsa bu beyandan farklı olabilecek gizlilik beyanlarına tabi diğer KPMG üye şirketlerinin siteleri dahil olmak üzere diğer sitelere bağlantılar içerebileceğinin farkında olunuz. Herhangi bir kişisel bilgiyi ifşa etmeden önce kullanıcıları ziyaret edilen her bir Web sitesinin gizlilik politikasını gözden geçirmeye teşvik ederiz.

Bu politikada yapılacak değişiklikler

Güncel gizlilik uygulamalarımızı yansıtması açısından KPMG bu Gizlilik Beyanını zaman zaman değiştirebilir. Bu beyana değişiklikler yaptığımız zaman, bu sayfanın başındaki "güncelleme" tarihini düzeltiriz. KPMG'nin bilginizi nasıl koruduğu hakkında bilgi edinmek üzere sizi bu Gizlilik Beyanını belirli aralıklarla gözden geçirmeye teşvik ederiz.

Politika hakkında sorular ve yürütme

KPMG, sizin kişisel bilginizin çevrim içi gizliliğini korumaya büyük önem vermektedir. Kişisel olarak tanımlanabilecek bilginizin yönetimi hakkında tarafımıza herhangi bir soru veya yorumunuz varsa, lütfen bizimle privacy@kpmg.com adresinden temasa geçiniz. Ayrıca bu adresi Çevrim İçi Gizlilik Beyanımızla ilgili herhangi bir kaygınızı iletmek üzere de kullanabilirsiniz.

1 Bu web sitesinin bütününde kullanılan "KPMG", "biz", "bizim" ve "bizler" ifadeleri, bir İsviçre tüzel kişiliği olan KPMG International Cooperative ("KPMG International") ve/veya KPMG International ilişkili olan KPMG bağımsız şirketler ağının bir veya daha fazla sayıda üye şirketine değinmektedir. KPMG International müşteri hizmetleri sunmaz