Sign In
KPMG VERGİ / Blog
22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Yapılan düzenleme uyarınca, kitap ve süreli yayınların tesliminde uygulanan Katma Değer Vergisi istisna kapsamına alındı ve... Devamı >
Son zamanlarda internet üzerinden reklam hizmeti veren dar mükellef kurumların Türkiye mukimi şirketlere verdikleri reklam hizmetleri karşılığında üzerinde "fatura değildir" ibaresinin yer aldığı bir "hesap ekstresi" vermeye başlamaları... Devamı >

Otomotiv sektörünün uzun süredir takip ettiği ve çözüm beklediği konulardan olan araçların üretildikten sonra yağ haznelerine konulan ilk dolum yağı ile depolarına konulan akaryakıta ilişkin ÖTV konusu on yıldan fazladır devamlı idarenin dikkatine getirilmiş çözüm bekleyen konulardan biriydi. Ancak idarenin... Devamı >

Katma Değer Vergisi Kanunu'na ilişkin yapısal değişiklikleri beraberinde getiren 7104 Sayılı Kanun 6 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun gerekçesine bakıldığında getirilen hükümler ile özellikle işletmeler üzerindeki finansman yükünün... Devamı >