Sign In
KPMG VERGİ / Blog
15 Ocak'ta Ocak-Aralık bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Ayrıntılara girmeden, her türlü olumsuzluğa rağmen 2018'in bütçe ve mali disiplin için kötü olmayan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2018 bütçesinin ayrıntılarına biraz daha yakından bakalım... Devamı >
31 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile uzun süredir beklenen "İşverene ilave 1 puanlık prim indirimi" hayata geçirildi. Destek, temelde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek amacıyla getirildi... Devamı >

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belli kriterleri taşıyan ve düşük vergili ülkelerde yer alan iştiraklerin ve işyerlerinin net kazançları, Hollanda'da % 19 ile % 24.3 arasında değişen bir tarifeyle kurumlar vergisine tabi olacak. Hollanda'nın Türk şirketleri için önemli bir holding merkezi olması nedeniyle bu düzenlemeler Türk şirketlerini de yakından ilgilendiriyor... Devamı >

​6493 sayılı Kanun uyarınca BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde gerçekleştirilen ödeme hizmetleri, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen banka muamele ve hizmetlerine tabi oluyor; anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre esas iştigal konusu olarak yapan elektronik para ve ödeme kuruluşları da banker sayılıyor... Devamı >