Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Ticari hayatın risklerinden biri de yapılan satışlardan bir kısmının tahsil edilememesidir. Bu durum, genellikle ödemesini yapmayan müşterilere dava açılmasıyla sonuçlanır ve tahsil edilemeyen alacaklar için şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılır. Bazen söz konusu alacaklar, çeşitli nedenlerle yıllarca tahsil edilemez... Devamı >
Yürürlükte olan yatırım teşvik sistemimizin omurgası 2012’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) üzerine kurulmuş durumda. Geçtiğimiz üç yıl içinde... Devamı >
Son zamanlarda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bireysel başvurular üzerine verdiği kararlar yeni bir hukuk yolu olması nedeniyle kamuoyunda ve medyada ilgi ile izleniyor. Biz, vergi uzmanları da özellikle vergi yargısı ile ilgili yapılan bireysel başvurular neticesinde alınan kararlara... Devamı >
Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda... Devamı >
Bazen ticari hayatta gerçekleştirilen bir takım işlemleri, vergi mevzuatımıza göre yorumlamak mümkün olmamaktadır. Bu durumda... Devamı >
Ülkemizdeki sigara (tütün ürünleri) vergileme rejiminin, vergi sistemimizin en karmaşık vergilendirme yapılarından birisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu karmaşık yapının... Devamı >