Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Mayıs ayının sonuna yaklaşıyoruz.Mükelleflerin Mayıs ayı içerisinde yerine getirmesi gereken önemli yükümlülükleri kısaca hatırlatmak ve önem arz eden... Devamı >
2 Haziran 2014 tarihinde bir grup milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen kanun teklifi ile vergi alacakları, idari para cezaları ve Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilen prim vb. borçların yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir... Devamı >
1 Mayıs 2014 itibarıyla yürürlüğe giren, KDV iade sistemine ilişkin pek çok yeniliği ve değişikliği içeren “KDV Uygulama Genel Tebliği”ndeki dikkat çekici hususlardan biri de “HİS” olarak adlandırılan “Hızlandırılmış İade Sistemi”ne ilişkin... Devamı >
Yatırım teşvik sistemimizin belkemiği olan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) yayımlanalı neredeyse iki yıl oluyor. Sistemde -en önemlisi Şubat 2013’te yapılan ve otomotiv sektörünü ilgilendiren değişiklik olmak üzere- birkaç revizyona gidilmişti. Bugün... Devamı >
Katma Değer Vergisi, harcamalar üzerinden alınan dolaylı bir tüketim vergisidir. Katma Değer Vergisi uygulamasında; üretimden tüketime kadar geçen tüm aşamalarda oluşturulan ilave değerler vergilendirilir... Devamı >
Yeni KDV Genel Uygulama Tebliği, tüm KDV uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri birleştiren tek bir tebliğ uygulaması olması bakımından vergi sisteminin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına dönük atılmış önemli bir adım olarak görülebilir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin getirdiği... Devamı >