Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
1 Ağustos 2012 günü imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması” 23.01.2013 günlü 6390 ve 6391 sayılı Kanunlar ile yürürlüğe girmiştir. Sanayi ürünleri ve tarım ürünleri anlaşma kapsamında yer almaktadır. Devamı >
Türkiye’de tercih edilen yatırım araçlarının en başında yer alan vadeli mevduat ve katılma fonuna, 2013 yılında getirilen yeni uygulamada nelerin değiştiğini ve beraberinde getireceği problematik konulardan bir kaçına ilişkin vergisel değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Devamı >
Günümüzde küresel ticarette çok uluslu şirketler, hem sayı hem de ticaret hacmi bakımından etkinliğini gittikçe artırmakta ve global yapılanma sayesinde bu şirketler rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedirler. Söz konusu yapılanma çoğunlukla bir katma değer zinciri şeklinde ortaya çıkmakta ve grup yapılanması kapsamında değişik ülkelerde değişik fonksiyonları gerçekleştiren ve belirli faaliyet alanlarına odaklanan şirketler kurulmaktadır. Devamı >
Günümüzde küresel ticarette çok uluslu şirketler, hem sayı hem de ticaret hacmi bakımından etkinliğini gittikçe artırmakta ve global yapılanma sayesinde bu şirketler rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedirler. Söz konusu yapılanma çoğunlukla bir katma değer zinciri şeklinde ortaya çıkmakta ve grup yapılanması kapsamında değişik ülkelerde değişik fonksiyonları gerçekleştiren ve belirli faaliyet alanlarına odaklanan şirketler kurulmaktadır. Devamı >
Kontrol edilen yabancı kurum (KEYK) ile ilgili vergi düzenlemeleri düşük vergi kapasitesi bulunan ülkelerdeki imkânlar kullanılarak vergi ertelemesini sınırlandırmak amacıyla getirilmiştir. Söz konusu vergi ertelemesinin bir şekilde önüne geçmek amacıyla ilk uygulamalarını 1962 yılında ABD’de ve arkasından ise İngiltere, Almanya ve Japonya’da gördüğümüz KEYK uygulaması konusunda Türkiye de ilk düzenlemeyi 2006 yılında yeni kurumlar vergisi kanunu düzenlemesi ile yapmıştır. Devamı >
Avrupa Birliği katılım sürecinde Avrupa Birliği Türkiye’de birçok projeye destek vermekte ve birçok çalışma ve girişimi AB finansman kaynakları ile ortak finansman yöntemi veya karşılıksız hibe şeklinde desteklemektedir. Söz konusu hibeler, gerek IPA öncesinde 5303 sayılı Kanun ile uygun bulunan Türkiye-AB arasındaki Çerçeve Anlaşma gerekse 5824 sayılı Kanun ile uygun bulunan IPA (Katılım Öncesi Araçları) Çerçeve Anlaşması kapsamında özellikle dolaylı vergilerden istisna tutulmuşlardı. Ayrıca bu istisnalar ise Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğler ile yönlendirilmiş ve halen de uygulama devam ettirilmektedir. Devamı >