Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Bilindiği üzere 06.02.2004 tarihi itibariyle, Serbest Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin vergilendirme esaslarında köklü bir değişime gidilmiş ve değişim süreci ile birlikte vergileme alanında kimi sorular ve sorunlarla karşılaşılmaya başlanılmıştır. Bu soru ve sorunların kaynağı ise, 06.02.2004 tarihine kadar serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükellefler ile bu tarihten sonra ruhsat almış mükellefler arasında istisna ve muafiyet uygulamasında farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle 06.02.2004 tarihinden itibaren finansal getirilerin ve bölgede sunulan hizmetlerin vergilendirilmesi tartışmalara neden olmakta, bu konuda Gelir İdaresi verdiği özelgelerle konuya açıklık getirmeye çalışmaktadır. Bu yazımızda, yukarıda değindiğimiz serbest bölgelerde elde edilen finansal getirilerin ve bölgede verilen hizmetlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak Gelir İdaresinin görüşlerine ilave olarak şahsi değerlendirmelerimize de yer verilecektir. Devamı >