Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Alacağını tahsil etmekte sorunlar yaşayan pek çok işletme için alacağın şüpheli alacak yoluyla zarara atılması yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Ancak... Devamı >
Yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların birden fazla vergilendirme döneminde vermiş oldukları hizmetlere ilişkin gelirlerin Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu, mükellefler tarafından sıkça gözden kaçırılan bir husus. Bu mevzuya daha yakından bakalım… Devamı >
2015 Yılı Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının Eki 1 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yıllık program pek çok alanda 2015 yılı politika hedeflerini ve tedbirlerini ortaya koyarken aynı zamanda tüm taraflara önümüzdeki yıla ilişkin muhtemel gelişmeler konusunda da ipuçları veriyor. Bu kapsamda programda yer alan ve önemli bulduğumuz 2015 yılı vergi politika ve tedbirlerine dair tespitlerimizi maddeler halinde sıralamaya çalışalım... Devamı >
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren Türkiye- ABD Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması genel olarak diğer ÇVÖ anlaşmalarına benzer hükümler içeriyor. Bununla birlikte... Devamı >
Yurt dışından gelen fatura, ülkemizde alışık olduğumuz Vergi Usul Kanunu formatı dışında olabiliyor. Fakat, “yurt dışından gelen fatura” deyip geçmemekte fayda var. Öncelikle, yurt dışından gelen fatura mükellefe normal bir faturadan daha fazla sorumluluk yüklüyor... Dar mükellef kurumdan gelen bu faturalarda... Devamı >
17 Kasım’da, 2014 Ocak-Ekim bütçe gerçekleşmeleri yayımlandı. Önemli mali ipuçları içeren gerçekleşmeleri kısaca analiz edelim... Devamı >