Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Türkiye’de iş hayatının kendine özgü pek çok sorunu olmasına karşın, son yıllarda sorunlar daha ziyade tahsilatlar noktasında toplanıyor. Ticaret mahkemelerinin hızlı karar alamaması, icrai takiplerin yapılmasında ciddi gecikmeler yaşanması, alacağını tahsil edemeyen iş adamlarını yıldırmakta ve alacaklılar çoğu zaman yaşanacak süreci göz önünde bulundurarak, çok daha azı ile yetinerek, alacaklarının büyük kısmından dahi vazgeçiyorlar.... Devamı >
Son dönemlerde birçok şirketin karşı karşıya kaldığı önemli hususlardan biri de teknik iflas veya borca batık olma durumudur. Teknik iflas nitelik itibarıyla bir şirketin gerçekten iflas etmesi değildir. Ancak... Devamı >
2011’den beri bekleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı yeniden Meclis gündemine girdi ve kabul edildi. 2013 yılında yaklaşık 179 milyar adet SMS atıldığı ve azımsanmayacak bir bölümünün ticari amaçlı SMS’ler olduğu düşünülürse, bu Kanun’la birlikte şirketlerin pazarlama stratejilerini değiştirmeleri gerekecek. Elektronik ticarete ilişkin... Devamı >
“Sat-Kirala-Geri Al” işlemi, şirketin üzerine kayıtlı amortismana tabi malların leasing firmasına satıldıktan sonra tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilir. 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan... Devamı >
2006 yılında yatırım indirimi uygulamasının bir anda kaldırılması, o dönemde en çok böyle bir avantajın iptalini öngörmeden yatırıma başlayan mükellefleri üzdü. Ancak, 2010 yılında çıkan bir tebliğ ile mükelleflere geriye dönük olarak bazı haklar yeniden verildi. Şimdi, Danıştay’ın 2014 yılında verdiği yeni bir kararla... Devamı >
Doğrudan yabancı yatırım çekmek Türkiye için oldukça önemli. Türkiye, özellikle son 10-15 yıllık dönemde bu konuda önemli bir performans sergileyerek yaklaşık 140 milyar dolarlık uluslararası yatırımı çekebilmiş durumda. Uzunca bir süredir TBMM’nin gündeminde olan Gelir Vergisi Kanun tasarısına uluslararası yatırımcıları daha da özendirecek hükümlerin eklenmesi, Türkiye’ye uluslararası sermayenin çekilebilmesi ve Türkiye’nin “bölgesel yönetim merkezleri” için küresel önemde bir çekim merkezi olabilmesi için büyük önem taşıyor... Devamı >