Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesiyle düzenlenen örtülü sermaye uygulaması mali mevzuatımızda bir vergi güvenlik müessesesi olarak yer almaktadır. Devamı >
Kamu hizmetleri yerine getirilirken bu hizmetlerin finansmanında kullanılan kaynakların en önemlisini ülkelerin topladıkları vergiler oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun giderek artması ve diğer nedenler kamu hizmetlerine ve kamu yatırımlarına duyulan ihtiyacı artırmakta; dolayısıyla ülke bütçelerinin artış gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle vergi gelirlerine duyulan ihtiyaç, hem toplumda adalet ve eşitliğin sağlanması hem de bütçe kaynaklarının korunması amacıyla vergi kayıplarının en aza indirilmesi için ülkeleri özel önlemler almaya itmiştir. Özellikle 2008 yılı ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz, ülkeleri başta zengin kişilerin (high net-worth individuals)[1] normal vergi rejiminden ayrı bir şekilde vergilendirilmesinden, kurum ve kişilerin vergi cennetleri dolayısıyla vergi kaçırmasının engellenmesine kadar bir dizi önlem alınmasına itmiştir. Devamı >