Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
Bir süre önce sizlerle paylaşmış olduğumuz yazımızda, TBMM’nin gündeminde kıymetli taşların vergilendirilmesine ilişkin önemli hükümler de içeren bir Tasarı olduğundan bahsetmiş ve Tasarı’nın kuyumculuk sektörünün mevcut ve potansiyel dinamikleri bakımından önemine işaret etmiştik. Plan Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilip Genel Kurul’a indirilen Tasarı’nın son halinde... Devamı >
Yeni yılda gümrük ve dış ticarette yürürlüğe girmesi beklenen yenilikler var. Bunların bir bölümü, ithalat ve ihracat yapan şirketlere yeni fırsatlar sunacak. Ancak bazı düzenlemeler ek vergi yükü yaratacak. Yeni düzenlemeler 3 temel uygulamada ağırlık kazanacak. İşte yeniliklerle 2014’ün gümrük ve dış ticaret gündemi… Devamı >
Mükellefler imal ettikleri malları ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara teslim ettiklerinde, hesapladıkları katma değer vergisinin tecil ve terkin imkanına sahiptirler (Katma Değer Vergisi Kanunu Md. 11/1-c). Bu işlemlerde... Devamı >
Gelir Vergisi Kanunu ilgili tebliğlerinde swap işlemi, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde, farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesi olarak tanımlanıyor. Uygulamada en çok... Devamı >
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kayıt dışı ile mücadele vergi otoritesinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Maliye Bakanlığı bu hedef kapsamında her geçen gün yeni düzenlemeler yapıyor. Elektronik beyanname ve BA-BS formları ile başlayan bu süreçte... Devamı >
Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı 67 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ve 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-defter konusunda önemli açıklamalar yaptı. Böylece e-deftere geçiş sürecine ilişkin... Devamı >