Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Tarihe Göre Filtrelenmiş Bloglar
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 28 Nisan 2010 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı. Devamı >
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, içinde bulunduğumuz yıla ilişkin önemli mali ve ekonomik perspektifler içermektedir. Yeni bir takvim yılının neredeyse ilk ayını tamamlarken, 2013 Yılı Bütçe Kanunu’nun Devletin harcamaları ve bu harcamalara kaynak oluşturan -başta vergi olmak üzere- gelirleri üzerinden 2013’te de ekonomik sistem içinde önemli bir unsur olacağını düşünüyoruz. Devamı >
Türkiye’de geleneksel yatırım aracı olan altının, son dönemlerde en gözde yatırım aracı olarak karşımıza çıkması ile altın ve altına dayalı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine yönelik vergisel değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Devamı >
İthalatın finansmanı amacıyla özellikle uluslar arası firmalar tarafından kullanılan grup içi finansman nedeniyle ortaya çıkan finansman giderleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda belirlenen şartları taşıması halinde ithalde tahsil edilen gümrük vergisi ve katma değer vergisi matrahına dahil edilmemektedir. Devamı >