Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
1 Ocak 2018 itibarıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlanan zorunlu arabuluculuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklar için de devreye giriyor... Devamı >
6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin önemli hususları içeriyor. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek olan Yönetmelik'e ilişkin önemli sorulara birlikte göz atalım... Devamı >
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca... Devamı >
Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 15 Şubat 2018 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi... Devamı >
İş Mahkemeleri Kanunu ile işe iade davalarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk uygulamasına geçilecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, işe iade davalarının yargılama usulü ve hüküm... Devamı >
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") aldığı resmi karara göre tüm bireysel tüm kredi kartları ve banka kartları 17 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla internetten alışverişe kapatılacak. Bu düzenlemenin temel amacının... Devamı >

​​​