Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler ile şubelerin her yıl Mayıs ayı bitmeden EK-1: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunu "Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" ne ya elden teslim ederek veya posta aracılığı ile fiziken ulaştırmaları zorunluydu... Devamı >
1 Ocak 2018 itibarıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlanan zorunlu arabuluculuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklar için de devreye giriyor... Devamı >
6 Aralık 2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin önemli hususları içeriyor. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek olan Yönetmelik'e ilişkin önemli sorulara birlikte göz atalım... Devamı >
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından düzenlenen ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca... Devamı >
Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 15 Şubat 2018 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi... Devamı >
İş Mahkemeleri Kanunu ile işe iade davalarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk uygulamasına geçilecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, işe iade davalarının yargılama usulü ve hüküm... Devamı >

​​​