Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Mart 2019 tarihinde yayımladığı 115 nolu VUK Sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzattı... Devamı >
Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen, 7143 Sayılı "Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı... Devamı >
Vergisel anlamda önemli değişikliklerin yaşandığı 2017 yılına ilişkin olarak bu yıl son defa %20 oranından hesaplanıp beyan edilecek olan 2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesi ve beyanı tarihi geliyor... Devamı >
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'un 69 ve 70 no'lu Genel Tebliğleri ve Vergi Usul Kanunu'nun 426 ve 427 seri nolu Genel Tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanım zorunluluğu getirilmişti... Devamı >
Kurumların bir dönem faaliyetinin beyan edildiği Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1 Nisan 2017 tarihi itibarıyla artık nihai olarak verilebilir hale geldi. 2016 yılı "Kurumlar Vergisi Beyannamesi"nin bir uzatma gelmediği takdirde 25 Nisan 2017 günü akşamına kadar beyan edilmesi zorunlu. Beyanname düzenlenirken yapılabilecek küçük hatalar... Devamı >
Hatırlayacak olursak, 9 Şubat 2017'de yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 17.madde kapsamında işverenlere sigorta primi ve vergi avantajı sağlayan yeni istihdam teşvikine yönelik düzenlemeler yapılmıştı. Bunun üzerine... Devamı >

​​​