Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan gayrimenkullerin kayıt altına alınması için 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile getirilen "İmar Barışı" kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurularak... Devamı >
18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" yayımlandı. Kanun'un "Diğer hükümler" başlıklı 10. maddesinin 13. fıkrası (h) bendinde... Devamı >
Bu yazımızda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnasının vadeli ve zararına satış işlemlerine farklı bir açıdan bakmak istedik... Devamı >
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ'inin "5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu" başlıklı bölümünün ikinci paragrafı Danıştay Kararı ile iptal edildi. Bu durumun... Devamı >
Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar para ve sermaye piyasalarında da hızlı gelişmeleri beraberinde getirirken para swap işlemi de bu doğrultuda ortaya çıkan bir türev ürünüdür.Para swap işlemi şirketleri... Devamı >
Foreks işlemler (kaldıraçlı alım-satım işlemleri) Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olup bu işlemler sermaye piyasası faaliyeti olarak sayılmaktadır... Devamı >

​​​