Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulünde yapılan değişiklikler, mükelleflere anlaşma sürecinde öngörülen başvuru ve yenileme harçlarının kaldırılması, zaman aşımına uğramamış geçmiş yıllara dönük anlaşma yapılabilmesi... Devamı >
Ticari küreselleşme tarihi boyunca çok uluslu işletmeler daha düşük maliyetli üretim ve operasyonel yetkinliğe ulaşabilmek adına yerel iş modellerinden uzaklaşarak belli başlı fonksiyonların bir bölge veya ülkeye yerleştiği modellere yöneldi. Diğer yandan... Devamı >
OECD'nin Vergi Matrahı Aşınması ve Kâr Aktarımı (BEPS) kapsamında yayımlamış olduğu 13. Eylem Planı ile birlikte, transfer fiyatlandırması raporlaması kapsamında Ana Rapor (Master File), Yerel Rapor (Local File) ve Ülke Bazlı (CbC) Raporlama'dan oluşan üç aşamalı bir yaklaşım getirilmişti. Bu raporlamalardan ülke bazlı raporlama... Devamı >
Türkiye'de yabancı yatırımcıların çoklukla tercih ettiği iş modellerinden biri olan aracılık modeli, ilk bakışta rutin bir model olarak görünse de, gerek yerel gerekse uluslararası vergi ve transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından bazı riskler barındırabiliyor. Bu yazımızda... Devamı >
Veri analitiği, son yıllarda vergi ve iş dünyasında üzerinde en çok durulan ve şirket yönetimlerinin yatırımına ağırlık vermeye başladığı bir konu. Organizasyonel ve vergisel kararların alınmasında, fırsat ve risklerin tespitinde ve değerlendirilmesinde veriye dayalı yaklaşım... Devamı >
BEPS Aksiyon Planı kapsamında transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülüklerine getirilen yenilik ve ilaveler, uyum maliyetleri ve ilave iş yükü haricinde mükellefler için ne ifade etmeli? Vergi idareleri bu bilgileri nasıl yorumlayacak?... Devamı >

​​​