Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Üretim ve istihdamı artırmak amacıyla ülkemizde de yatırımlar devlet destekleri ile teşvik ediliyor. Kurumlar vergisine ilişkin teşvikler uzun süre "Yatırım İndirimi" müessesesi olarak... Devamı >
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin gündemimizde olduğu şu günlerde beyannamenin ekleri arasında yer alan kar dağıtım tablosunun doldurulmasıyla ilgili önemli bir hususu paylaşmak istiyoruz. Son günlerde bazı vergi dairelerinin mükelleflerin önceki yıllara ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri incelediğini... Devamı >
2015 yılının Haziran ayında yayımlanan 454 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla uygulamaya geçilmesi planlanan ihracatta e-fatura uygulaması, 461 Seri No'lu Genel Tebliğ ile 01 Ocak 2017 tarihine ertelenmişti. Yapılan düzenlemeye göre, E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden... Devamı >
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanılmaya başladığını gördüğümüz "hisse edindirme planları" özellikle üst düzey yöneticilere şirket hisse senetlerinin bedelsiz verilmesi (veya indirimli bir fiyattan verilmesi) ya da hisse senedini belli bir fiyattan satın alma hakkı verilmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın temel amacının... Devamı >
Bu yazımızda bir değişiklik yapalım ve sorumuzun cevabını yazımızın hemen başında verelim. Cevabımız maalesef “Hayır”. Şimdi cevabımızı biraz daha açalım... Kurumlar Vergisi Kanunu ne diyor?... Devamı >
Normal hesap döneminden özel hesap dönemine geçiş durumunda amortisman uygulamaları zaman zaman tereddüte neden olabilmektedir. Konuya ilişkin mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte; Gelir İdaresi tarafından verilen bir mukteza kapsamında değerlendirme yapmak faydalı olacaktır... Devamı >

​​​