Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Muhtasar beyanname ile SGK bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin çalışma ilk "meyvesini" verdi. Son beş yıl içerisinde iş yeri değiştiren kişiler vergi denetim kurulandan gönderilen yazılarla beyanname vermeye davet ediliyor. Çalışmasının kaynağı ise... Devamı >
Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporlarına göre mükellefler vergi konularında ihtilafları yargıya taşımak yerine uzlaşmayı tercih ediyor. Hatta uzlaşma kültürünün en geliştiği alanların başında vergi ihtilafları olduğu da söylenebilir. Nitekim Vergi Denetim Kurulu'nun... Devamı >
Uluslararası ticarette rekabet edebilmek için teknoloji ve Ar-Ge yoğun ürünlere yönelme gerekliliği konusunda herkes hemfikir. Ülkemizde de bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla sağlanan birçok teşvik ve destek... Devamı >
Anayasa Mahkemesi'nin ÖTV üzerinden KDV hesaplanabileceğine ilişkin kararından sonra "Verginin vergisi olur mu?" sorusu yerini "Verginin vergisi mi olur!" sitemine bırakmış gibi görünüyor. Bununla beraber Damga Vergisi uygulamasında verginin vergisinin olmadığı örnekler halen var. En bilinen örneği ise... Devamı >
1950'li yıllardan bu yana dış ticaret açığı ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olmuş, bu problemi çözmek amacıyla her dönemde ithalatı kısmaya veya ihracatı artırmaya yönelik yasal düzenlenmeler yapılmıştır. 1980'li yılların ortalarına gelindiğinde ise ihracata yönelik yatırım ve üretimleri artırmak amacıyla serbest bölgeler olarak tanımlanan özel bir statüye sahip bölgelerin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik... Devamı >
Kayıt dışı ekonominin azaltılmasına ilişkin Eylem Planı Ocak ayında duyuruldu. Programın ÖTV’ye ilişkin Eylem Planı; etkin bir denetim sistemi oluşturmak. ÖTV gelirlerinin bütçe içindeki payı göz önünde bulundurulduğunda,bu stratejiyi kabul etmemek mümkün değil. Diğer yandan... Devamı >

​​​