Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
2018 Bütçesi'ne ait Ocak-Ekim dönemi bütçe gerçekleşmeleri 15 Kasım'da yayımlandı. Bütçenin Ekim karnesine bakmadan önce 2019 Bütçe Kanun Tasarısı'nın temel büyüklüklerini de kısaca belirtelim. 2019 Bütçe Kanun Tasarısı 17 Ekim'de TBMM'ye sunuldu. Tasarı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma niteliği ile de oldukça önemli... Devamı >
​31 Ekim'de açıklanan vergi indirimleri ile ekonomi dünyamıza kuvvetli bir maliye politikası müdahalesi görmüş olduk. Bu indirimlerin büyük bölümü ilk kez yapılmıyor; ancak özellikle otomotiv için yapılan indirim dikkat çekiyor... Devamı >
2019 Bütçe Kanun Tasarısı 17 Ekim'de TBMM'ye sunuldu. Tasarı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma niteliği ile de oldukça önemli. Bu yeni dönemde maliye politikasının "harcama" bacağının Cumhurbaşkanlığında; "vergi ve borçlanma" bacaklarının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı... Devamı >
1985'te hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV), bir mal veya hizmetin üretimi veya ithalinden nihai tüketicisine intikaline kadar geçen her safhayı kapsayan ve her safhada yaratılan katma değeri vergilendirmeyi amaçlayan... Devamı >
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF), 13/12/1984 tarih ve 84/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Merkez Bankası yönetiminde kuruldu. KKDF'yi bu günlerde de çok tartıştığımız "kısa vadeli sermaye girişi dengesizlikleri" hayatımıza soktu. Şöyle ki; KKDF oluşturulurken, kısa vadeli sermaye girişinin ekonomide yaşanan çeşitli krizlerin... Devamı >
Daha önceki dönemlerde 5811, 6111, 6486 ve 6736 sayılı Kanunlar ile gündeme gelen "Varlık Barışı" şimdi de 7143 sayılı Kanun ile gündemde. Varlık barışı uygulaması ile gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarının... Devamı >

​​​