Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
15 Ocak'ta Ocak-Aralık bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Ayrıntılara girmeden, her türlü olumsuzluğa rağmen 2018'in bütçe ve mali disiplin için kötü olmayan bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2018 bütçesinin ayrıntılarına biraz daha yakından bakalım... Devamı >
Ocak-Kasım dönemi bütçe gerçekleşmeleri 17 Aralık'ta yayımlandı. Önce TBMM'de yeni kabul edilen 2019 Bütçe Kanunu'nun temel büyüklüklerine sonra da Ocak - Kasım dönemi bütçe gerçekleşmelerine bakalım... Devamı >
2018 Bütçesi'ne ait Ocak-Ekim dönemi bütçe gerçekleşmeleri 15 Kasım'da yayımlandı. Bütçenin Ekim karnesine bakmadan önce 2019 Bütçe Kanun Tasarısı'nın temel büyüklüklerini de kısaca belirtelim. 2019 Bütçe Kanun Tasarısı 17 Ekim'de TBMM'ye sunuldu. Tasarı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma niteliği ile de oldukça önemli... Devamı >
​31 Ekim'de açıklanan vergi indirimleri ile ekonomi dünyamıza kuvvetli bir maliye politikası müdahalesi görmüş olduk. Bu indirimlerin büyük bölümü ilk kez yapılmıyor; ancak özellikle otomotiv için yapılan indirim dikkat çekiyor... Devamı >
2019 Bütçe Kanun Tasarısı 17 Ekim'de TBMM'ye sunuldu. Tasarı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olma niteliği ile de oldukça önemli. Bu yeni dönemde maliye politikasının "harcama" bacağının Cumhurbaşkanlığında; "vergi ve borçlanma" bacaklarının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı... Devamı >
1985'te hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV), bir mal veya hizmetin üretimi veya ithalinden nihai tüketicisine intikaline kadar geçen her safhayı kapsayan ve her safhada yaratılan katma değeri vergilendirmeyi amaçlayan... Devamı >

​​​