Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun vergi borcu yapılandırmalarına yönelik önemli düzenlenmelerle birlikte daha önce de birkaç kez uygulanan "Varlık Barışı" uygulamasını tekrar düzenlemiştir. Ayrıca... Devamı >
Otomotiv sektörünün uzun süredir takip ettiği ve çözüm beklediği konulardan olan araçların üretildikten sonra yağ haznelerine konulan ilk dolum yağı ile depolarına konulan akaryakıta ilişkin ÖTV konusu on yıldan fazladır devamlı idarenin dikkatine getirilmiş çözüm bekleyen konulardan biriydi. Ancak idarenin... Devamı >
Teknolojideki gelişmeler, alışkanlıklarımız başta olmak üzere, iş yapış şekillerini, ticareti, iletişimi ve daha birçok şeyi çok hızlı bir şekilde değiştirdi ve artık yaşadığımız çağın dijital çağ olarak anılmasına neden oldu... Devamı >
Yüklenilen bir KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından indirimi 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 29/3'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Uzun süredir uygulanmakta olan 3.fıkrada... Devamı >
Resmi Gazete'de* yayımlanarak yürürlüğe giren 7144 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu'na geçici 31'inci madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile mükelleflere aktiflerindeki taşınmazları yeniden değerleme ve buna göre şirket varlıklarının realize edilmesine ve bilanço görünümlerinin düzeltilmesine belirli süreli imkan sağlanmıştır. Ayrıca maddenin... Devamı >
2017 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi bu yıl 2 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar verilecek ve buna istinaden tahakkuk eden vergiler yine aynı tarihte ödenebilecek. Bu nedenle fazla süre kalmadığı için gerçek kişilerin beyana tabi gelirlerinin... Devamı >

​​​