Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Teknolojideki gelişmeler, alışkanlıklarımız başta olmak üzere, iş yapış şekillerini, ticareti, iletişimi ve daha birçok şeyi çok hızlı bir şekilde değiştirdi ve artık yaşadığımız çağın dijital çağ olarak anılmasına neden oldu... Devamı >
Yüklenilen bir KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından indirimi 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 29/3'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Uzun süredir uygulanmakta olan 3.fıkrada... Devamı >
Resmi Gazete'de* yayımlanarak yürürlüğe giren 7144 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu'na geçici 31'inci madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile mükelleflere aktiflerindeki taşınmazları yeniden değerleme ve buna göre şirket varlıklarının realize edilmesine ve bilanço görünümlerinin düzeltilmesine belirli süreli imkan sağlanmıştır. Ayrıca maddenin... Devamı >
2017 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi bu yıl 2 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar verilecek ve buna istinaden tahakkuk eden vergiler yine aynı tarihte ödenebilecek. Bu nedenle fazla süre kalmadığı için gerçek kişilerin beyana tabi gelirlerinin... Devamı >
Geçtiğimiz Şubat ayında çıkarılan 6824 sayılı Kanun ile vergi mükelleflerinin lehine önemli bir değişikliğe gidilerek vergisini düzenli ödeyen ve çıkarılan yapılandırmalar nedeniyle bir nevi haksızlığa uğrayan mükellefler için vergi indirimi imkanı getirildi. Gelir Vergisi Kanunu'na... Devamı >
3065 sayılı KDV Kanunu 1986 yılından beri uygulanıyor. KDV oranları ise yine Kanun'un 28'inci maddesinde % 10 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Bakanlar Kurulu'na bu oranları 4 katına kadar yükseltmek ve % 1'e kadar indirme konusunda yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu ise bu yetkisini... Devamı >

​​​