Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
​6493 sayılı Kanun uyarınca BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde gerçekleştirilen ödeme hizmetleri, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen banka muamele ve hizmetlerine tabi oluyor; anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre esas iştigal konusu olarak yapan elektronik para ve ödeme kuruluşları da banker sayılıyor... Devamı >
15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapıldı. Tebliğ'in amacına baktığımızda... Devamı >
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı verilerine göre 2017 yılında toplam vergi gelirleri olan 536 Milyar TL'nin %2,22'lik payı 13,02 Milyar TL ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine ait. 2017 yılına ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde 2017 yılı tahsilat oranımız bir önceki yıla göre %20'lik bir artış göstererek yaklaşık 13,02 milyar TL olarak gerçekleşti... Devamı >
Vergi türleri itibarıyla damga vergisi gelir üzerinden alınan bir vergi olmayıp dolaylı vergilerden biridir. Damga vergisine tabi kağıtlar ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerin içerdiği belli para tutarları üzerinden nispi esasta hesaplanır. Bunun yanında maktu olarak da kağıtların mahiyetine göre ödenir... Devamı >
7 Nisan 2017'de işlem görmeye başlayan gayrimenkul sertifikası küçük yatırımcının gözdesi haline geldi. Güncel rakamlara baktığımızda Gayrimenkul sertifikası satışlarına 143,24 milyon TL talep geldi. 95,99 milyon TL ek satışla birlikte toplam satış 239,23 milyon TL ile ihraç tavanına ulaştı. Devamı >
15 ülkede çalışmalar yapan Corporate Vehicle Observatory tarafından yapılan çalışma neticesinde Türkiye’de 2020 yılına gelindiğinde yollarda tahminen 15,7 milyon binek ve hafif ticari araç olacağı ve bu rakamın 2,6 milyonunun şirket aracı olacağı tespit edilmiştir. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği TOKKDER’in 2017/1. dönem verilerine göre Devamı >

​​​