Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Kentsel dönüşüm kapsamında birçok konut projesi yapılmaya devam ediyor. Bu projeler her zaman konuttan ibaret olmayıp işyeri olarak kullanılan bölümleri de bulunabiliyor. Yenilenme işlemleri, özel hukuk kuralları kapsamındaki kat karşılığı inşaat işlemleriyle olabileceği gibi... Devamı >
Damga vergisine tabi işlemlerde, işlem bedeline Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) de eklenmesi söz konusu olduğunda, bu verginin damga vergisi matrahına dâhil olup olmayacağı tartışma konusu. Bazı mallardaki ÖTV tutarı mal bedelinden fazla olduğundan bu durum... Devamı >
24 Kasım 2016 tarihinden itibaren, ÖTV Kanunu'nda yapılan değişiklikle ve ardından çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı'yla binek otomobillerinin ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, özellikle motor hacmi aynı olmasına rağmen fiyatı belli sınırı aşan binek otomobillerin ÖTV yükünde... Devamı >
Finansman giderlerinin vergi matrahından indirilmesine ilişkin tartışmalar, ekonomik ve siyasi meselelerin gündemi fazlaca meşgul ettiği bugünlerde sıralamada halen önemli yer tutuyor. Zira finansman giderlerinin tek kalemde ödenecek vergi tutarını ciddi bir şekilde etkilemesi söz konusu... Devamı >
Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda... Devamı >
Adaletli bir vergilendirme sistemi için her gelir türünün makul bir şekilde vergilendirilmesi esastır. Vergilendirme sistemindeki değişiklikler için yapılan çalışmaların en önemli önceliği çoğu zaman bu yönde olmaktadır. Şüphesiz; sosyal, ekonomik ve bazen de politik nedenlerden dolayı bazı gelirlerin vergilendirilmesi bilinçli olarak sınırlı tutulabilmektedir. Devamı >

​​​