Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belli kriterleri taşıyan ve düşük vergili ülkelerde yer alan iştiraklerin ve işyerlerinin net kazançları, Hollanda'da % 19 ile % 24.3 arasında değişen bir tarifeyle kurumlar vergisine tabi olacak. Hollanda'nın Türk şirketleri için önemli bir holding merkezi olması nedeniyle bu düzenlemeler Türk şirketlerini de yakından ilgilendiriyor... Devamı >
Medyada her yıl birkaç kez Hollanda'nın Türkiye'de yabancı sermaye yatırımında en büyük paya sahip olduğu belirtilir ve ekonomik ya da siyasi analizler bu veriyi de dikkate alarak yapılır. Türkiye'deki yabancı sermaye şirketlerinin ortaklık yapısı incelendiğinde... Devamı >
Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, küresel ve yerel gelişmelerin ışığında giderek artan oranda sermaye yatırımlarına ihtiyaç duyarken, nitelikli personel ihtiyacının da doğru orantılı olarak arttığı görülüyor. Bu artan nitelikli personel ihtiyacını karşılama amacıyla yabancı iş gücü piyasasını düzenleyen ve 2003 yılında yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu'nu... Devamı >
Şeffaflık hiç olmadığı kadar önemseniyor, bütün ülkeler şeffaflıkla ilgili işbirliği çerçevesine çekiliyor, dışında kaldıkları durumda vergi cenneti seviyesine indiriliyor ve bu konu sadece OECD üyesi ülkelerin vergi idarelerinin tasarrufuna bırakılmayıp bankalar da dâhil finansal sistemin bütün oyuncularını kapsayacak şekilde kurgulanıyor... Devamı >
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması sonrası ortaya çıkan büyük pazar bütün dünyanın olduğu gibi Türk şirketlerinin de çok ilgisini çekti ve özellikle son 20 senede Türkiye tarafından Rusya'da ciddi tutarda yatırımlar yapıldı. Öyle ki holding yapılandırmaları nedeniyle... Devamı >
Uluslararası vergilemede şeffaflık konusu artık çok popüler hale gelmiş durumda. OECD nezdinde yürütülen BEPS planı ve bununla beraber imzalanan çok taraflı vergi anlaşmaları ile ilgili yapılacak olanlar bütün üye ülkelerin... Devamı >

​​​