Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Yeni ekonomik programda, önümüzdeki üç yıl için sosyal güvenlik ve istihdam politikalarına yönelik temel hedefler belirlendi. Bu çerçevede, 2018 ve 2019 yılları Sosyal Güvenlik bütçe gerçekleşme ve tahminlerini analiz etmek son derece faydalı olacaktır... Devamı >
Bakanlar Kurulunun 9 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Kararı çerçevesinde, 7103 sayılı Yasa ile 100 TL destek uygulaması getirildi. Bu yazımızda destek uygulamasına ilişkin... Devamı >
Bilindiği üzere Kamu Kuruluşlarından gelen tebligatlar ve PTT memurlarınca yapılan tebligatlar, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde kabul ediliyor. İşyerlerine gelen tebligatlar PTT memurlarınca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre... Devamı >
TBMM ihtisas Komisyonlarına 2 Şubat 2018 tarihinde sevk edilen kısa sürede yasalaşması beklenen Kanun Tasarısı işverenleri yeni yatırımlar için özendirebilecek ilave istihdamda önemli prim ve ücret desteği öngörüyor. İmalat ve bilişim sektöründe sigortalı başına... Devamı >
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı'na verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgeleri 6728 sayılı Yasa ile tek belgede toplanarak "muhtasar ve prim hizmet beyannamesi" haline getirildi. Uygulama ülke genelinde... Devamı >
2017 yılı, sigorta prim teşvikleri yönüyle işverene büyük kolaylıklar getirdi. 2018 yılında yeni teşvikler olsa da bazı teşvikler sona erecek gibi görünüyor... Devamı >

​​​