Sign In
KPMG VERGİ / Blog / Yazarın Blogları
Son torba yasa ile; bir önceki yılda olduğu gibi asgari ücret desteği getirildi. Buna göre; 500 kişinin altında işçi çalıştıran işyerleri için işçi başına günlük 5 TL (Yani 30 gün çalışanlar için aylık 150 TL), 500 kişinin üzerinde çalıştıranlar için ise günlük... Devamı >
31 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile uzun süredir beklenen "İşverene ilave 1 puanlık prim indirimi" hayata geçirildi. Destek, temelde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmasını teşvik etmek amacıyla getirildi... Devamı >
6183 sayılı Kanun'a 18 Mayıs 2017 tarihli ve 7020 sayılı Kanun ile eklenen 48/a maddesi ile prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde önemli kolaylıklar getirildi. 15 Kasım 2018 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile de konu detaylandırıldı... Devamı >
Yeni ekonomik programda, önümüzdeki üç yıl için sosyal güvenlik ve istihdam politikalarına yönelik temel hedefler belirlendi. Bu çerçevede, 2018 ve 2019 yılları Sosyal Güvenlik bütçe gerçekleşme ve tahminlerini analiz etmek son derece faydalı olacaktır... Devamı >
Bakanlar Kurulunun 9 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Kararı çerçevesinde, 7103 sayılı Yasa ile 100 TL destek uygulaması getirildi. Bu yazımızda destek uygulamasına ilişkin... Devamı >
Bilindiği üzere Kamu Kuruluşlarından gelen tebligatlar ve PTT memurlarınca yapılan tebligatlar, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde kabul ediliyor. İşyerlerine gelen tebligatlar PTT memurlarınca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre... Devamı >

​​​