Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 30.11.2017
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  • Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • 2017 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
  • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
 • 27.11.2017
  • Ekim 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ekim 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Kasım 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 24.11.2017
  • Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Kasım 2017 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi