Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 31.10.2017
  • Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Eylül 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Eylül 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Eylül/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Eylül/2017) Primlerinin Ödenmesi
  • 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
 • 26.10.2017
  • Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Eylül 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Eylül 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 25.10.2017
  • 1-15 Ekim 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi