Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 31.7.2017
  • 2016 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Haziran 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Haziran/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Haziran/2017) Primlerinin Ödenmesi
  • Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
  • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
 • 27.7.2017
  • Haziran 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
 • 26.7.2017
  • Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi