Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 30.6.2017
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2016 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Mayıs/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Mayıs/2017) Primlerinin Ödenmesi
  • 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
 • 29.6.2017
  • 1-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 28.6.2017
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Mayıs 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi