Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 31.5.2017
  • 2016 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)
  • 2016 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında)
  • Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  • Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Nisan 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Nisan 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  • Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  • 2017 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  • 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Nisan/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Nisan/2017) Primlerinin Ödenmesi
 • 26.5.2017
  • Nisan 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
  • Nisan 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  • Nisan 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 25.5.2017
  • 1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  • 1-15 Mayıs 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi