Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 28.2.2017
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ocak/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ocak/2017) Primlerinin Ödenmesi
  • 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
 • 27.2.2017
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2016 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  • Ocak 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ocak 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  • 1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 24.2.2017
  • Ocak 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  • 1-15 Şubat 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi