Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 29.2.2016
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  • Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ocak 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
 • 26.2.2016
  • Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 25.2.2016
  • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  • 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi