Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 31.1.2017
  • 2016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre, 2016 Yılında Kullanılan Yönetim kurulu karar defteri, Yevmiye defteri, Envanter defteri ve Defteri kebir’in 2017 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Onay Yenilemesinin Yapılması
  • 2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  • Yıllık Harçların Ödemesi
  • Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Aralık/2016), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Aralık/2016) Primlerinin Ödenmesi
  • 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
 • 26.1.2017
  • Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  • Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  • Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  • Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 25.1.2017
  • 1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi