Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 11.12.2018
  • 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 10.12.2018
  • 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 30.11.2018
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2018), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2018) Primlerinin Ödenmesi
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  • Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • 2018 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  • 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  • Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Ekim 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi