Sign In
KPMG VERGİ / Araçlar / Mali Takvim

Mali Takvim

 • 2.1.2018
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  • 2018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  • Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Pay defteri, Yönetim kurulu karar defteri ile Genel kurul toplantı ve Müzakere defterinin Açılış Onaylarının Yapılması
  • Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  • Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  • Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Kasım/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Kasım/2017) Primlerinin Ödenmesi